Om oss

Opplæringskontoret - den enkleste veien til fagbrev.

Opplæringskontoret er et samarbeidsorgan for flere bedrifter som i felleskap har tatt på seg et opplæringsansvar i samarbeid med Yrkesopplæringsnemda, skoleverket og lærlingen etter lov om fagopplæring i arbeidslivet. Vår målsetting er å skaffe tilstrekkelig med lærlinger, motivere disse og medvirke til å skape god kvalitet på fagopplæringen innen bransjen og utvikle disse til god arbeidskraft for medlemsbedrfitene.
Vi kartlegger behovet lærebedriftene har for fremtidig rekruttering og muligheter for opplæring. Vi skal være en god samarbeidspartner med skoleverket, de politiske myndigheter og yrkesopplæringsnemdene, slik at det skapes gode forutsettninger for et nært samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Samtidig skal også fagopplæringen ivareta samfunnets og arbeidslivets behov for kompentanse, sikre grunnlaget for høyere utdanning av folk med fagutdannelse og ikke minst styrke læring knyttet til praktisk arbeid.
http://www.elektrofag-hedmark.no | Design av Jan Egil Løvbak | Webløsning av André Kroglund : Kroglund Media © 2011


Historikk Om oss Booking Nyheter Selskaper / Overnatting Kurs og konferanser Linker Referanser